Krikštynų planavimo gidas

Ką reikėtų žinoti planuojant Krikštynas?

Vaiko krikštynos – ypatinga šventė, kuri būna tik kartą gyvenime, todėl savaime suprantama, kad ji reikalauja tinkamo pasiruošimo ir atsidavimo, juk visi tėveliai nori, kad jų suorganizuotą krikštynų šventę prisimintų ne tik jie, bet ir svečiai.

Apie Krikšto sakramentą

Krikštas yra laikomas viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindu. Tai gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, išsižadėjimas nuodėmės ir blogio, taip pat tarsi vartai į Dievo karalystę. Todėl krikštynų šventę planuojantiesiems pirmiausia reikia nepamiršti šio sakramento reikšmės ir to, kodėl vaikelis yra krikštijamas.

Norint į klausimą, kodėl reikalingas Krikšto sakramentas, atsakyti išsamiau, verta atsigręžti į žmonijos pradžią – Ievą ir Adomą. Jų neklusnumas, maištas, polinkis į blogį ir noras gyventi be Dievo yra gimtoji nuodėmė, kurią paveldime visi drauge su žmoniškumu. Krikšto sakramentu atkuriama tai, ką sugriovė pirmųjų žmonių nepaklusimas Dievui. Žmogus, priimdamas šį sakramentą, pritaria Dievo meilės apstybei.

Krikštas yra nuplovimas vandeniu, susietas su Kristaus nurodytais gyvenimo žodžiais ir panaikinantis gimtąją nuodėmę, o jei krikštijamas suaugęs žmogus – ir asmeninę nuodėmę. Krikštas žmogų padaro ne tik Dievo įvaikiu, bet ir dieviškosios prigimties dalininku.

Kam gali būti teikiamas Krikšto sakramentas?

Nors dažniausiai krikštijami kūdikiai, tačiau šį sakramentą priimti gali ir vyresni vaikučiai, ir suaugusieji, jei vaikystėje nebuvo pakrikštyti. 

Seniau buvo priimta tik gimusius vaikučius vežti krikštyti, bene privalu būdavo tai padaryti, iki vaikui sueis trys mėnesiai. Šiandien tendencijos kiek pasikeitę ir dažniausiai krikštijami pusmečio–metukų sulaukę kūdikiai. Kūdikiai ir maži vaikai iki 7 metų krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų arba vaiko globėjų to nori. Tačiau jeigu tėvai nesutinka arba vaikas nebus auklėjamas krikščioniškai, tuomet krikštyti mažylio negalima.

Kai krikštijamas didesnis vaikas, t. y. turintis 7 metukus, jis jau pats turi būti pakankamai pasiruošęs Krikštui, t. y. turi mokėti svarbiausias maldeles, žinoti pagrindinius krikščioniškojo gyvenimo aspektus, tikėjimo tiesas. Kai kuriose parapijose vyresni vaikučiai turi prieš priimdami Krikšto sakramentą lankyti specialias pamokėles.

Gali būti krikštijami ir suaugusieji. Tokiu atveju pats pasikrikštyti norintis asmuo turi kreiptis į parapijos kunigą, lankyti užsiėmimus.

Šeši Krikšto simboliai ir jų reikšmės

Krikšto apeigose dominuoja šeši simboliai, kurių kiekvienas turi labai gražią sakralinę prasmę.

Kryžius. Kryžiaus ženklas yra reikšmingas tam, kuris pripažįsta už žmones mirusį ir prisikėlusį Jėzų Kristų, priima į žemę savo Sūnų atsiuntusį Dievą Tėvą ir atsiveria Šventosios Dvasios dovanoms.

Pašventintas vanduo. Šventas vanduo krikštynų apeigų metu ant krikštijamojo galvos pilamas tris kartus: Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Pilamas šventintas vanduo jungia su Kristaus mirtini ir jo prisikėlimu – Kristus neša mirtį nuodėmei ir dovanoja naują Dievo vaiko gyvenimą.

Katechumenų aliejus. Šiuo aliejumi patepama krikštijamojo krūtinė. Šis patepimas tarsi primena ir patvirtina, kad nuo šios akimirkos Kristus bus naujojo krikščionio apsauga, padės saugotis nuo piktojo pagundų, besibraunančių į kiekvieno mūsų širdis.

Krizmos aliejus. Šiuo aliejumi tepama pakrikštytojo kakta – tai išrinkimo ženklas. Išrinkimo ženklas rodo, kad kiekvienas krikščionis yra kunigas, karalius ir pranašas.

Baltas Krikšto drabužis. Šiuo drabužėliu apgobiamas pakrikštytasis. Drabužis simbolizuoja Dievo globą, naują, džiaugsmingą gyvenimą ir Jėzaus Kristaus šventumą. Baltas drabužis yra nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo ženklas.

Krikšto žvakė. Šis apeigų atributas yra asociacija į Kristų, dovanojantį naują gyvenimo šviesą. Žvakė – šviesos simbolis, ji apšviečia tamsą, o Kristaus dovanotas tikėjimas – žmogaus gyvenimą. Krikšto žvakė saugoma visą gyvenimą, jei įmanoma, ar bent iki vaikučio Pirmosios Komunijos. 

Ką reikėtų žinoti apie apeigas bažnyčioje?

Pirmiausia, tai labai svarbu, kad krikštijant vaikutį dalyvautų ir jo tėveliai. Sakysite, o ar gali būti kitaip? Visgi praktika rodo, kad tokių atvejų pasitaiko, pavyzdžiui, tėveliai gali būti emigravę, o vaikutį globoja seneliai, liūdna tiesa ta, kad ne visi tėveliai yra atsakingi, todėl pasitaiko, kad nedalyvauja krikštijant jų vaiką. Bet tėvelių vaidmuo krikštynų apeigose labai reikšmingas. Apeigų metu tėveliai garsiai prašo savo kūdikiui Krikšto sakramento, daro kryžiaus ženklą vaikučio kaktoje po krikštytojo, taip pat atsižada piktosios dvasios bei išpažįsta tikėjimą. Maža to, tėveliai kūdikį palydi iki krikštyklos, laiko uždegtą Krikšto žvakę, taip pat gauna specialų mamai ir tėčiui skirtą palaiminimą.

Tiek tėvai, tiek ir krikštatėviai turi būti aktyvūs krikščionys, t. y. lankytis bažnyčioje, dalyvauti bendruomenės gyvenime, turėti žinių apie tikėjimą ir pan.

Ką reikėtų žinoti planuojant Krikštynas?

Kartais kunigų klausiama, ar gali nekrikštyti tėvai prašyti, kad jų vaikas būtų pakrikštytas. Taigi, kiekviena šeima turi teisę prašyti pakrikštyti jų atžalą. Dažniausiai kunigas pasiūlo, kad tai yra puiki galimybė pasikrikštyti ir patiems tėveliams. Tačiau prievartos jokios nėra, svarbiausia, kad krikštijant vaikutį būtų žmonių, kurie jam padės laikytis krikščioniškojo tikėjimo ir būti bendruomenės nariu. Jei tėvai patys nepriklauso bažnyčiai, tai krikšto tėvams tenka labai atsakingas vaidmuo, nes pastarieji turi būti krikščionys ir priėmę Krikšto Sakramentą.

Reikia paminėti ir situaciją, kuomet tėvai yra išsiskyrę. Kai planuojate krikštynas tai labai svarbu, kad nesulauktumėte nemalonios „staigmenos“. Iki pilnametystės, mes žinome, už vaikų auklėjimą yra atsakingi abu tėvai, nesvarbu, ar jie susituokę, ar išsiskyrę. Tad ir dėl vaikučio Krikšto abu tėvai turi priimti sprendimą. Turėtų būti abiejų tėvų sutikimas krikštyti vaiką. Išimtis taikoma tuomet, jei vienam iš tėvų yra apribotos motinystės ar tėvystės teisės, taip pat mirties atveju. Kai kuriais atvejais tėvų prašymas pakrikštyti vaiką yra būtina sąlyga.

Planuokite – tai labai svarbu. Planai suteikia kryptingumo, jei viską darysite neturėdami plano, bus chaosas, pastebėsite, kad nepadarėte to ir ano, veiksmai susijauks ir pan. Turėsite daug streso, kurio galite išvengti. Susidarykite planą, atsižvelgdami į darbų eiliškumą. Pavyzdžiui, nesusitarkite su kunigu dėl krikštynų datos, jei to dar neaptarėte su krikštatėviais. Juk būsimieji krikštatėviai tai dienai jau gali turėti savų planų. Juo labiau kad daugelis krikštynų daromos šiltuoju metų laiku, kai žmonės planuojasi atostogas, keliauja ir pan. Kol nežinote krikštynų datos, nepirkite vaikučiui drabužių, nes vaikai auga labai greitai – didelė tikimybė, kad drabužėlius išaugs, jei krikštynų data dar gerokai nutolusi. 

Krikštatėvių, Bažnyčios ir šventės datos pasirinkimas

Krikštatėvių pasirinkimas. Renkantis krikštatėvius svarbu atsižvelgti į tokius aspektus:

krikštatėviais gali būti asmenys, vyresni kaip 16 metų, ir priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus;

jei krikštatėviais yra susituokusi pora, jie būtinai turi būti priėmę Santuokos sakramentą;

krikštatėvių pareiga – padėti tėvams rūpintis vaikučio tikėjimo ir bendruomeniškumo ugdymu;

krikštatėviai turi puoselėti atsakomybę bei dvasinę giminystę su krikštijamu vaikučiu;

krikštatėviai savo krikšto sūnų ar krikšto dukrą turės palaikyti ir gyvenimo džiaugsmuose.

Krikštatėvių pasirinkimas yra bene vienas pirmųjų darbų, kurį turite padaryti planuodami vaikučio krikštynų šventę. Pagalvokite, ką norite matyti savo vaiko krikšto tėvais. Siūlome nesivadovauti tokiomis pozicijomis kaip „čia mano sesė, privalau ją pakviesti būti krikštamote“, „mes jų vaiko krikšto tėvai, tai reikėtų prašyti juos“ ir pan. Rinkitės vadovaudamiesi savo jausmais, juk tie du žmonės bus Jūsų brangiausio turto dvasiškieji globėjai.

Bažnyčios pasirinkimas. Vieni šventovės pasirinkimą sureikšmina, kiti – ne. Kai krikštynos rengiamos mažesniame miestelyje, kur tėra viena bažnyčia, tai ir pasirinkimas labai ribojamas, dažniausiai tas vienintelis variantas ir pasirenkamas, užuot važiavus į kitą gyvenvietę. Bet didmiesčiuose žmonės turi ženkliai didesnes pasirinkimo galimybes. Galite apsilankyti keliose bažnyčiose, pabendrauti su jų kunigais – tai palengvins pasirinkimą. Kunigas – labai svarbi ceremonijos figūra, todėl verta skirti kiek laiko pokalbiams su kunigais, kad pasirinktumėte tą, kuris Jums bus arčiausiai širdies.

Šventės datos pasirinkimas. Kaip jau minėjome, krikštynų datą suderinkite su krikšto tėvais. Kai turėsite kelis norimus variantus, tada keliaukite į bažnyčia ir derinkite datą su kunigu. Kodėl reikia turėti kelis variantus? Jei gyvenate mažesniame miestelyje, kur gimstamumas nėra didelis, tuomet, tikėtina, kad norima data bus laisva ir nebus jokių problemų surengti krikštynas tą dieną, kurią norite Jūs. Bet didesniuose miestuose krikštynų skaičius, pavyzdžiui, vasarą yra didžiulis, todėl kartais pasitaiko, kad norima data jau yra užimta ir tą dieną daugiau vaikučių pakrikštyti jau nebūna galimybių.

Į bažnyčią rekomenduojama atvykti susitarti ne vėliau kaip mėnesį prieš planuojamas krikštynas. Žinoma, kuo anksčiau tai padarysite, tuo geriau. Ir tuo didesnė tikimybė, kad Jūsų norima data bus laisva.

Krikštijamo vaikučio drabužiai

Kartais krikšto drabužiais vadinami visi vaiko krikštynų drabužėliai – komplektas. Tai ne visai tiesa, nes Krikšto drabužis yra balta skraistė, kuria apgobiamas pakrikštytas vaikutis. Šis drabužėlis yra saugomas. Jei norite, galite tą patį drabužėlį naudoti ir krikštijant kitą savo vaikutį. Medžiagą drabužiui galite pasirinkti savo nuožiūra, svarbu tik kad ji būtų baltos spalvos.

Tradiciškai priimta Krikšto drabužį papuošti, bet tai nėra privaloma. Dažniausiai berniukų drabužėlis papuošiamas rožine spalva, o mergaičių – mėlyna. Taip, perskaitėte teisingai. Nors įprasta mergaites sieti su rožine spalva, o berniukams priskirti mėlyną, krikštynų kontekste yra atvirkščiai. Mėlyna – mergaičių Krikšto drabužėlio dekoravimo – spalva yra Dievo Motinos apsiausto spalva ir simbolizuoja jos globą. Bet šios spalvos nėra taisyklė. Galite pasirinkti drabužėlį ir su baltos spalvos papuošimais ar visai be jų, nes pastarieji neturi jokios simbolinės prasmės. Svarbiausi čia – pats baltas drabužėlis ir Krikšto žvakė.

Tradiciškai krikštamotė rengia vaikutį, tačiau Jūsų pasirinkimas, ar šios tradicijos laikysitės.

Bene didžiausiu galvos skausmu (gerąja prasme) tėveliams tampa krikštijamo vaikučio drabužiai. Juk visi tėveliai trokšta savo mažylius padabinti kuo puošniau, dailiau, išskirtiniau ir pan. Nepriklausomai nuo to, ar krikštijamas berniukas, ar mergaitė, dažniausiai renkamasi pagal tai, kokios medžiagos drabužėliai domina. Dažniausiai pasirinkimai:

lininiai;

megzti / nerti;

medvilniniai;

šilkiniai.

Lininiai drabužėliai asocijuojasi su senove, giliomis tradicijomis. Daugelis šios medžiagos drabužių turi folklorinių motyvų. Atsižvelgiant į tai, kad krikštynų šventė dažniausiai rengiama šiltuoju metų laiku, tai linas – puikus pasirinkimas, nes jis bus praktiškas, malonus dėvėti, jaukus ir patogus. Lininiai krikšto drabužiai puikiai tiks vaikučiui, nes:

linas karštomis dienomis maloniai vėsina, o esant šaltesniam orui – jaukiai šildo;

linas atsparus trinčiai, todėl galėsite akylai nesaugoti vaikučio, jei jis norės ropinėti ir pan.;

linas pasižymi antialerginėmis savybėmis, todėl šio audinio rūbeliai nesukels alerginių reakcijų;

lininis audinys pralaidus orui, puikiai sugeria drėgmę ir prakaitą, tad tai geriausias mikroklimatas vaiko odelei;

linas yra ekologiška medžiaga.

Jei krikštijate kiek paaugusį vaikutį, tai lininiai drabužiai bus geras pasirinkimas ir todėl, kad galėsite juos panaudoti ir kitoms šventėms, ne tik apsirengti vieną kartą. Rinkdamiesi lininius drabužius „neperspauskite“ su papuošimais. Linui labiau tinka paprastumas. Maža to, juk ir visas grožis slypi paprastume.

Kaip jau minėta, lininiai drabužėliai puikiai tiks ir žiemą, nes jie maloniai šildo. Mergytėms galima rinktis sukneles ilgomis rankovėmis, kiek storesnio lino, derinti prie baltų pėdkelnių ir turėsite puikų žieminį derinuką. Berniukams puikiai tiks storesnio lino kelnytės, marškinukai ilgomis rankovėmis ir liemenė ar švarkelis.

Prie lininių drabužėlių nesudėtinga priderinti aksesuarus, kurių daug tikrai nereikia. Jie turi būti paprasti ir, žinoma, geriausia, jei taip pat bus lininiai. Mergaitėms idealiai derės subtili plaukų juostelė ar nedidukė kepurėlė, o berniukams – maža beretė.

Kokią spalvą pasirinkti? Čia Jūsų fantazija neribojama. Jei norite kuo daugiau aliuzijų į senovę ir senąsias tradicijas, tuomet rinkitės pilkšvus lininius rūbelius. Žinoma, puikiai tiks ir balti ar kitos spalvos.

Jau kelerius metus vyrauja tendencija vaikučius puošti rankų darbo – megztais arba nertais – krikštynų drabužėliais. Pirmiausia, svarbu pasakyti, jei planuojate savo vaikutį puošti megztais ar nertais drabužėliais, kuriuos gaminsite ne pati, o užsakinėsite iš jais prekiaujančiųjų, tai neatidėliokite to. Artėjant krikštynų sezonui rankdarbių meistrės gauna daugybę užsakymų krikštynoms, todėl jei drabužėlių užsakymą atidėliosite, vėliau galite ir neberasti, kas numegs ar nuners rūbelius.

Jei norite, kad Jūsų vaikutis atrodytų išskirtinai, tuomet rankų darbo rūbeliai tikrai tiks. Siūlai – būtent jie suteikia itin plačias pasirinkimo galimybes tiek spalvos, tiek rūbo storio prasme. Numegzti ir nunerti galima įvairiausius modelius, išgauti daugybę raštų, todėl tėvelių fantazijos čia yra neribotos.

Klaidinga manyti, kad megzti drabužėliai daugiau tinka krikštijant vaikutį šaltuoju metų laiku. Daugeliui mezginys asocijuojasi su šiluma ir žiemos laikotarpiu. Tačiau iš plonų siūlų megzti ar nerti rūbeliai tikrai neleis vaikučiui prakaituoti ir karštą vasaros dieną. Maža to, mezginys leis odelei kvėpuoti, nevaržys judesių, todėl mažyliui bus patogu ir jauku.

Berniukams dažniausiai užsakomas kelnyčių ir lengvo megztinuko komplektukas arba kelnyčių ir liemenės komplektukas, kuris derinamas drauge su medžiaginiais marškinukais. Mergaitėms, žinoma, mezgamos / neriamos suknelės. Prie rankų darbo drabužėlių dera tokie patys ir aksesuarai. Mergaitėms labai dailiai atrodo paprastos megztos ar nertos kepurytės, taip pat tinka ir puošnios skrybėlaitės ar plaukų juostelės. Berniukams dažniausiai pasirenkamos megztos arba nertos beretės, skrybėlaitės tipo kepurėlės. Jei krikštijamas vaikutis pats dar nevaikšto, tai derinami ir rankų darbo batukai.

Medvilniniai rūbeliai krikštynoms yra vieni populiariausių. Juos dažniau renkasi tie, kurie perka masinės gamybos drabužius, t. y. parduotuvėse, turguje ar kitose prekybos vietose. Medvilnė – geras pasirinkimas vaikučiui. Medvilnė – natūralus audinys. Iš medvilnės žiedų gaunamas medvilnės pluoštas pasižymi minkštumu, lengvumu ir pralaidumu orui, todėl vaikučio odelė kvėpuos, nebus dirginama. Medvilnė puikiai tinka alergiškiems žmonėms, todėl vaikui tai – vienas geriausių pasirinkimų. Šis audinys puikiai sugeria drėgmę, praleidžia orą, todėl šiomis savo savybėmis yra labai artima linui. 

Siuvimo galimybės leidžia pasiūlyti pačius įvairiausius drabužėlių modelius. Mergaitėms rinkoje itin platus medvilninių suknelių pasirinkimas: ilgos ir trumpesnės, siauresnės ir pūstos, klostuotos ir be klosčių, su rankovėmis, be rankovių, su įvairiausio dizaino apykaklėmis ir t.t. Jei prieš tai aptarto lino drabužėliai daugiau pasižymi kuklumu, tai medvilninės suknelės būna išpuoštos labai įvairiai: vienos subtiliau, o kitos – ypač gausiai bei ištaigingai.

Kalbant apie berniukus, tai vienas populiariausių medvilninių drabužėlių tipų – klasikinis kostiumėlis, kurį sudaro visi ar keli iš šių elementų: kelnytės, marškinukai, liemenė, švarkas, varlytė / kaklaraištis.

Prie medvilninių drabužėlių nesudėtinga priderinti bet kokius aksesuarus, tereikia juos derinti prie bendros vaikučio įvaizdžio koncepcijos, kad būtų sukurtas vientisas stilius.

Šilkiniai drabužiai krikštynoms dažniau pasirenkami mergaitėms, berniukams – rečiau. Kodėl? Nes šilkinės suknelės atrodo ypač dailiai ir puošniai. Dėl savo blizgesio šilkas atrodo prabangus ir puošnus, todėl labai dera tokiai ypatingai progai. Šilkas bus puikus pasirinkimas vaikučio rūbams, nes šis audinys švelnus, lengvas ir malonus dėvėti. Šilkas esant šiltam orui maloniai vėsins, o žiemą – šildys, todėl šilkiniai rūbeliai bus puikus pasirinkimas bet kuriuo metų laiku. Ypač tiks šilkas karštai vasaros dienai, nes jis sugeria labai daug drėgmės. Todėl jei krikštynų datai nusimato karšti orai, pagalvokite, gal verta vaikučiui įsigyti šilkinius rūbelius?

Viena iš išskirtinių šilko savybių – itin grakštus audinio kritimas, todėl šio tipo audinys puikiai tiks, jei krikštijate jau paaugusį vaiką, konkrečiau – mergaitę. Turėsite progą padabinti savo princesę nuostabaus grožio suknele.

Verta pakalbėti ir apie drabužėlių spalvas. Tendencijos sparčiai kinta. Dar visai neseniai tarsi nerašyta taisyklė buvo rengti krikštijamą vaikutį akinamo baltumo rūbeliais, o šiandien spalvinė gana labai praplėsta ir tai sveikintina. Balta spalva privalu Krikšto rūbui, o vaiko drabužėliai gali būti ir kitų spalvų.

Mergaičių aprangai dažniau pasirenkama rožinė spalva, o berniukų – žydra, mėlyna arba kreminė, rusva. Drabužių spalvos jokios simbolikos neturi, todėl galite rengti atžalą taip, kaip Jums patinka. Gražiausia, jei ir vaikučio, ir tėvelių aprangos spalvos suderintos.

Tėveliai, svarstydami, kokios spalvos drabužius parinkti vaikučiui, o gal ir sau, gali atsižvelgti į drabužių spalvų reikšmes:

Raudona spalva tinkama krikštynoms, tačiau reikėtų rinktis švelnesnę, ne itin ryšią raudoną, o geriausia – rausvą. Jei raudonos spalvos drabužiu pasipuošia krikštamotė, tai ji tarytum nebyliai linki krikštijamajam karingumo, atkaklumo siekiant savo tikslų.

Balta spalva, žinoma, traktuojama kaip tinkamiausia spalva krikštynoms. Ja rekomenduojama puošti ne tik vaikutį, tačiau ir puoštis mamai, senelėms, tetoms, krikšto mamai. Balta spalva simbolizuoja lengvumą, palaimą, kurių ir linkima krikštijamam vaikučiui.

Geltona spalva simbolizuoja išsiskyrimą, tačiau drauge ji asocijuojasi su jaukumu ir šiluma. Geltona spalva nėra geriausias pasirinkimas krikštynoms.

Auksinė spalva simbolizuoja garbę ir dorybę, tad ji labai tinka krikštynų šventei. Vaikučiui ji neša gerumą, puikią nuotaiką ir žada turtingą gyvenimą.

Mėlyna spalva yra šalta, tačiau ji yra liturginė, tad tinkama krikštynų šventei. Mėlyna spalva dažnai pasirenkama krikštijamo vaikučio drabužėliams ar parenkami mėlyni aksesuarai.

Žalia spalva yra šilta, žaisminga, reiškianti viltį ir pasitikėjimą. Šia spalva rekomenduojama puoštis krikšto mamai bei kitiems svečiams.

Pilka spalva slegia, ji asocijuojasi su niūrumu, liūdesiu, tad nėra tinkama krikštynų aprangai.

Ruda spalva vaikučiui kelia nuotaiką, ji yra traktuojama kaip draugiška spalva, tačiau ja nerekomenduojama rengtis krikšto mamai.

Juoda spalva asocijuojasi su gedulu, krikštynoms ji nėra geras pasirinkimas. Nors ji daugiau mėgiama ir dėl elegancijos, tad galima priderinti prie kitų spalvų drabužių. Bet krikštynų šventei geriau vengti juodų drabužių.

Batukų krikštynoms pasirinkimas. Kalbant apie drabužėlius, tikslinga apžvelgti ir kelis aspektus, susijusius su batukų pasirinkimu. Pirmiausia, tai reikia atsižvelgti į tai, ar krikštijamas vaikutis jau vaikšto ar dar ne. Jei vaikas vaikšto, tuomet rinkdamiesi batukus prioritetu laikykite ne tik batukų išvaizdą, tačiau ir patogumą. Kartais tėveliai numoja ranka į batukų patogumą, savo poziciją grįsdami tuo, kad vaikas juos avės tik vieną dieną, neilgai, todėl geriau rinktis kuo gražesnę avalynę. Bet tai nėra teisingas sprendimas, nes nepatogūs batai apkartins šventę ne tik vaikui, bet ir Jums.

Kas kita, jei krikštijamas mažylis dar nevaikšto, tuomet galima daugiau atsižvelgti ir į grožio aspektą. Šiuo atveju batukai atlieka daugiau dekoratyvinę funkciją – puošia. Bet jie vis vien turi niekur vaikučiui nespausti ir būti patogūs, kitaip mažylis reikš nepasitenkinimą. Dar savarankiškai nevaikštantiems vaikučiams geriausias pasirinkimas megzti, nerti, medžiaginiai batukai, kurie tikrai bus itin patogūs jiems, o ir atrodys labai dailiai.

Kalbant apie batukų spalvą, tai jie derinami prie bendro drabužėlių ansamblio. Dažniausias pasirinkimas – balti drabužiai ir balti batukai. Bet apsvarstykite ir batelių derinimo prie aksesuarų galimybę. Taip avalynė gali tapti išskirtiniu elementu visoje vaikučio įvaizdžio koncepcijoje.

Kur švęsti?

Klausimas, kur švęsti krikštynas, neabejotinai kyla visiems tėveliams, kurie planuoja šią gražią šventę. Rinkdamiesi vietą šventei, žinoma, atsižvelgsite į kainos aspektą – galimybės ne visų vienodos ir neretai būtent finansinės galimybės suponuoja pasirinkimą ir nurungia mūsų norus ir vizijas. Taip pat atsižvelkite į tai, kad būtų patogu su mažučiu vaikučiu (jei krikštijate kūdikį), pavyzdžiui, kad būtų kur mamytei ramiai pamaitinti vaikutį, patogiai pakeisti sauskelnes, perrengti mažylį, kad būtų rami patalpa kūdikiui pasnausti ir pan.

Be finansinių galimybių, taip pat įvertinkite ir tokius aspektus:

kiek svečių kviesite;

ar norite mažos jaukios šventės ar didelio baliaus;

kiek norite / galite patys laiko skirti svečių aptarnavimui šventėje (atsakymas į šį klausimą padės ne tik pasirinkti vietą šventei, bet ir atsakys į klausimą, ar reikia papildomai samdyti aptarnaujantį personalą, t. y. padavėjas);

kiek dienų truks šventė (ne paslaptis, šiandien krikštynos neretai tampa didžiule švente);

ar atvyks svečių iš toli, kuriuos reikės apnakvindinti, ir kiek tokių bus.

Dažniausios šventės vietos:

namai;

iškyla gamtoje;

kavinė, restoranas;

sodyba.

Krikštynų šventė namuose. Viena, jei gyvenate individualiame name, ir visai kas kita, jei gyvenate daugiabutyje. Taigi, jei turi nuosavą namą, tai geriausia šventę, matyt, rengti sode / kieme. Tačiau reikalinga viena sąlyga – geras oras. Arba nebūtinai… Kieme galite pastatyti didelę palapinę ir jokios oro sąlygos netaps kliūtimi. Jei rengiate šventę sode / kieme, tai galite paruošti specialią vietą fotosesijai, t. y. su įvairiomis dekoracijomis.

Privalumai, rengiant šventę sode ar namo kieme:

pigiau, nei nuomojantis kitą vietą šventei;

galite kažką pasikepinti ant žarijų, tad nereikės gaminti karšto patiekalo svečiams;

neribotos galimybės šventės vietos puošimui.

Trūkumai, rengiant šventę sode ar namo kieme:

po šventės reikės susitvarkyti šventės vietą;

galimai bus pakenkta Jūsų vejai.

Jei gyvenate daugiabutyje ir nusprendėte krikštynų šventę rengti namuose, tuomet Jums svarbus svečių skaičius. Jei vieta namuose labai ribota, kvieskite tik artimiausius žmones. Net ir ankštame bute turite sukurti šventinę nuotaiką , tad dekoruokite namus balionais ar girliandomis (apie šventės vietos dekoravimą skaitykite toliau). Rengdami šventę bute įvertinkite ir tai, kad negalėsite ilgai švęsti, nes kaimynams triukšmas trukdys, nebent švęsite ramiai ir tyliai.

Šventę rengdami namuose, tikėtina, kad sutaupysite, tačiau įvertinkite ir tai, kad vėliau reikės susitvarkyti. Maža to, jei krikštijate mažą kūdikėlį, tai apsvarstykite, ar sugužėjus namo svečiams turėsite visas galimybes ramiai pamaitinti ir pamigdyti mažylį. Kita vertus, pats vaikutis namuose, tikėtina, jausis geriau nei kokioje svetimoje jam aplinkoje.

Jei norite nusikratyti daugelio rūpesčių, net ir rengdami šventę namuose galite tai padaryti: užsisakykite maistą į namus, galite net nusisamdyti padavėją. Maža to, jei po šventės nusimato daug tvarkymosi darbų, nebijokite pagalbos paprašyti artimųjų ar draugų arba pasinaudokite valymo paslaugomis.

Krikštynų šventė – iškyla gamtoje. Švęsti gamtoje smagu ir itin linksma. Svarbu, kad šventės nesugadintų lietus. Dažniausiai švęsti keliaujama prie vandens telkinių. Čia galite rasti puikių vietų krikštynų fotosesijai, gamtoje daugelis vaikučių miega ramiau, todėl ir krikštynų „kaltininkas“ galės pūsti į akį, kvėpuodamas grynu oru. Surenkite pikniką su užkandžiais, gaiviaisiais gėrimais, jaukiu pasisėdėjimu artimiausių giminaičių ir draugų būryje.

Piknikas – neįpareigojanti aplinka, todėl galite įgyvendinti tokią idėją, kad visi svečiai atsineša užkandžių ir gaiviųjų gėrimų – taip nusimesite sau nuo pečių didžiulę naštą dėl maisto ir gėrimų. Šis variantas tinkamas, jei švenčiate pačių artimiausių žmonių draugijoje.

Privalumai, rengiant šventę gamtoje:

pigiau, nei nuomojantis plotą šventei;

mažiau tvarkymosi rūpesčių (nesakome, kad nereikės tvarkytis, tačiau gamtoje puikiai tiks vienkartiniai indai, staltiesės, todėl po šventės tereikės viską gražiai sudėti į šiukšlių maišus ir viskas – jokio plovimo, šluostymo ir pan.).

daug gryno oro ir erdvės.

Trūkumai, rengiant šventę gamtoje:

šventę gali sugadinti nenuspėjamos oro sąlygos;

šventę gali sugadinti vabzdžiai, pavyzdžiui, uodai.

Krikštynų šventė kavinėje ar restorane. Krikštynoms švęsti pasirinkę maitinimo įstaigą Jūs bene didžiausius rūpesčius nuimsite nuo savo pečių. Jums nereikės rūpintis maistu, nereikės sukti galvos dėl tvarkymosi šventei pasibaigusi ir svečiams išsiskirsčius. Šventės vietos puošyba galite pasirūpinti patys, o galite viską perkelti ant personalo pečių (ši galimybė priklauso nuo konkrečios įstaigos).

Tiesa, rinkdamiesi, kurioje kavinėje ar restorane švęsti savo vaikučio krikštynas, atsižvelkite į tai, ar yra atskira kokia nors patalpa, kurioje galėsite ramiai ir niekieno netrukdoma pamaitinti mažylį, pakeisti jam sauskelnes, pamigdyti. Tokią galimybę galės suteikti toli gražu ne visos maitinimo įstaigos. Jei tokios patalpos nebus, gali būti kebloka, nes neturėsite jokio privatumo su vaikučiu. Taigi, nors šventė kavinėje ar restorane iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti pats lengviausias pasirinkimas, visgi būtent vietos išsirinkimas daugeliu atvejų būna labai sunkus.

Rinkdamiesi kavinę ar restoraną geriausia, jei prioritetą teiksite toms, kuriose esate jau buvę ir žinote, kokia gaminamų patiekalų kokybė. Kitu atveju, galite nusivilti. O nusivilti tokią svarbią dieną būtų labai nemalonu, maža to, ir šventę gerokai sugadintų. Jei krikštynų šventėje dalyvaus ir didesnių vaikučių, pasidomėkite, ar bus jiems kokios veiklos.

Privalumai, rengiant šventę kavinėje ar restorane:

nereikia rūpintis maistu;

nereikia rūpintis svečių aptarnavimu;

nereikia tvarkytis po šventės.

Trūkumai, rengiant šventę kavinėje ar restorane:

brangu;

gali būti, kad nebus atskiros patalpos, kur galėtumėte pasirūpinti mažyliu;

gali būti apribojimų vietos dekoravimui.

Krikštynų šventė sodyboje. Šiais laikais gana populiaru krikštynoms nuomotis kaimo turizmo sodybą. Šis variantas dažnas tada, kai svečių skaičius didelis, o šventė organizuojama tikrai ne maža, neretai net trunkanti porą dienų.

Kaimo turizmo sodyba – puikus pasirinkimas, jei krikštynas švenčiate vasarą, nes čia dažniausiai yra puikių vietų fotosesijai. Maža to, galite fotosesiją planuoti net keliose erdvėse, pavyzdžiui, šalia namo, namo viduje, šalia vandens telkinio, prie miškelio (jei toks yra netoliese), laukuose ir pan. Todėl turėsite labai įvairių nuotraukų.

Švęsdami kaimo turizmo sodyboje Jūs turėsite neribotas galimybes švęsti triukšmingai, nes čia nebus kaimynų, darbo laiko ir pan. Tiek pačią sodybą, tiek aplinką galite papuošti įvairiausiomis dekoracijomis, kurios sukurs idealią šventės atmosferą.

Maisto aspektas  svarbus, jei nuomojate sodybą. Jei nenorite rūpintis maistu, prioritetą teikite toms kaimo turizmo sodyboms, kuriose yra maitinimo paslauga arba kur galite gauti maisto pristatymą. Jei norite sutaupyti, maistu galite pasirūpinti ir patys.

Taip pat rinkdamiesi sodybą atsižvelkite į tai, kad namo viduje būtų patogumai ir būtinai šiltas vanduo – taip be rūpesčių apiprausite vaikutį, kai reikės.

Privalumai, rengiant šventę sodyboje:

visiškas privatumas;

daug erdvės;

grynas oras.

Trūkumai, rengiant šventę sodyboje:

brangu;

gali būti prastas privažiavimas.

Jei šventės vietai norite kažko originalaus, pateikiame kelias konkrečias idėjas:

Mobilios vietos, pavyzdžiui, jachta, traukinys, autobusas ir pan. Jei organizuosite šventę vienoje iš minėtų vietų, tai išlaidos maistui ir gėrimams bus nedidelės, nes nežinia kiek visko su savimi nepasiimsite. Tačiau prisidės išlaidos transporto nuomai. Švenčiant krikštynas autobuse, traukinyje ar jachtoje galima padaryti puikių kadrų, sugalvoti įvairiausių žaidimų. Maža to, jums nebus baisios oro sąlygos.

Šeduvos malūnas – išskirtinė ir labai graži vieta tokiai ypatingai šventei.

Stirnių malūnas – puiki priebėga nuo miesto šurmulio – čia gamtos prieglobstyje paminėsite vieną gražiausių švenčių.

Rumšiškių Lietuvos liaudies buities muziejus – ideali vieta, jei vertinate tikrąsias krikštynų tradicijas. Muziejuje organizuojama edukacinė programa „Ant krikštatėvių rankų…“

Angeliukai – populiari krikštynų dovana
Maldos kortelės – dovana krikštynų dalyviams

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Krepšelis
Close Norų sąrašas
Close Peržiūrėtos prekės
Kategorijos